Inhoudsopgave

Privacy Verklaring

 

INLEIDING

Tilburg Massage neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@tilburgmassage.nl

 

WIE IS TILBURG MASSAGE?

Tilburg Massage is een vennootschap onder firma, te Tilburg aan de Burgemeester Brokxlaan 40 in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88310698. Tilburg Massage is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tilburg Massage de verwerking verantwoordelijke. 

 

HOE GEBRUIKT TILBURG MASSAGE JOUW GEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tilburg Massage persoonsgegevens over jou verwerkt.

Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tilburg Massage voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tilburg Massage worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

 

Doeleinde:

Verrichten van de behandeling

Gegevens:

NAW – gegevens, telefoonnummer en E-mailadres Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde doch maximaal 2 jaar

 

Doeleinde:
Facturatie

Gegevens:

NAW – gegevens, E-mailadres, telefoongegevens

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Fiscale bewaartermijn

 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing activiteiten t.b.v. de dienstverlening

Gegevens:

NAW – gegevens en E-mailadres

Grondslag:

Toestemming 

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde doch uiterlijk tot het moment waarop de toestemming is ingetrokken.

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Locatie

Grondslag:

Toestemming

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Beveiliging

Doeleinde:

Cameratoezicht

Gegevens:

Bewakingsvideo

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Veiligheid en bescherming eigendommen

Bewaartermijn:

1 maand

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen.

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tilburg Massage over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je wil laten veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tilburg Massage.

Je kunt verzoeken dat Tilburg Massage je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert. 

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tilburg Massage te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tilburg Massage of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tilburg Massage te verkrijgen. Tilburg Massage zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tilburg Massage je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

REACTIE DOOR TILBURG MASSAGE

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@tilburgmassage.nl. Tilburg Massage zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tilburg Massage een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tilburg Massage je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Externe adviseurs;
  • Het kan zijn dat Tilburg Massage verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT TILBURG MASSAGE ZE?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Tilburg Massage worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Tilburg Massage worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Tilburg Massage je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@tilburgmassage.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Tilburg Massage jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@tilburgmassage.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.